Ruokahävikin torjunta on tärkeää, sillä se aiheuttaa suuren kuormituksen ympäristölle. Suomi on sitoutunut puolittamaan ruokahävikin vuoteen 2030 mennessä ja tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia ratkaisuja ja toimia. 

Osana Luonnonvarakeskuksen (LUKE) Elintarvikejätteen ja hävikin seuranta –hanketta, yhteistyössä alan toimijoiden ja ministeriöiden kanssa toteutettu ruokahävikkitiekartta ohjaa ruokahävikin vähentämiseen Suomessa. Tiekartan uusi sivusto, https://ruokahavikkitiekartta.fi/, tarjoaa laajasti sisältöä ruokahävikin vähentämisestä kiinnostuneille. Sujuva yhteistyö niin alkutuotannon, teollisuuden, kaupan ja ravitsemispalveluiden kuin kotitalouksienkin kanssa on hävikin vähentämisen kannalta oleellista. Tiekartta keskittyykin keinoihin ja hankkeisiin ruokaketjun kaikissa vaiheissa, teemoittain jaoteltuna. 

Green Key -kriteeristö edellyttää matkailuyritykseltä konkreettisia toimia sisältävän suunnitelman ruokahävikin pienentämiseksi ja kannustaa pistekriteereissä seuraamaan hävikin määrää päivätasolla. Maaliskuisessa kohdeuutisessamme päästiinkin esimerkinomaisesti syventymään Green Key –sertifioidun Hotelli Korpilammen hävikinseurantajärjestelmään.  

Lue lisää ruokahävikkitiekartasta:
https://www.luke.fi/fi/uutiset/ruokahavikin-puolittamisessa-oppaana-ruokahavikkitiekartan-uusi-sivusto ja https://ruokahavikkitiekartta.fi/  

Tutustu myös tiekartan esittelyvideoon: