Yhteiskunnallinen ja eettinen vastuu

 

Going Green Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka liiketoiminnan ydin on edistää kestävää matkailua. Yhteiskunnallisena yrityksenä käytämme liiketoiminnan voitoista vähintään 50 % toimintamme kehittämiseen tai lahjoitamme voitot kulloinkin nimetylle kohteelle. Yrityksemme omistaja on Ympäristökasvatusjärjestö FEE ry, jonka hallitus päättää voittojen ohjautumisesta ja mahdollisesta osingonjaosta. Vuoden 2020 voitto käytetään täysimääräisesti Going Green Oy:n toiminnan kehittämiseen.

Yhteiskunnallinen yritys -logo

Vastuullisuusohjelmat, joita hallinnoimme, velvoittavat asiakkaitamme noudattamaan ympäristön hyvinvointiin, taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä kriteerejä. Noudatamme omassa toiminnassamme samoja kriteerejä. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteluna suurin vastuumme on käyttää vastuullisuusohjelmiemme osallistumismaksuista koostuvan budjettimme menot vastuullisesti asiakkaidemme – tärkeimmän sidosryhmämme – hyödyksi. Sitä teemme digitalisaatiota hyödyntäen. Tärkein sosiaalinen vastuumme on niin henkilöstön kuin asiakkaidemme oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Ekologisesti olennaisin taakka toiminnassamme on toimitilakiinteistöstämme ja matkustamisesta syntyvät päästöt.

Henkilöstö:

Henkilöstön työterveydestä, -turvallisuudesta ja hyvinvoinnista pidetään hyvää huolta työterveyshuollon kanssa tehdyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Työssä jaksamista tuetaan mm. liukuvalla työajalla ja etätyömahdollisuudella. Keväällä 2021 kaikki työsuhteet vakinaistettiin. Henkilöstö toimitusjohtaja mukaan luettuna kulkee työmatkat julkisilla liikennevälineillä ja/tai pyörällä. Fennia-talossa on kuntosali, jota työntekijät voivat käyttää veloituksetta. Työn merkityksellisyys on meille kaikille erityisen tärkeää, ja siksi huolehdimme myös oman toimintamme ja osaamisemme kehittämisestä.

Asiakkaat:

Green Key, Green Activities ja Blue Flag ovat kaikki kolmannen osapuolen verifioimia sertifikaatteja. Verifioinnin suorittaa joko tuomaristo tai ulkopuolinen auditoija. Tiimimme käy läpi kaikki hakemukset ja tekee osan auditoinneista. Asiakkaidemme yhdenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi olemme kehittäneet toimintamallin, jonka avulla käymme läpi hakemukset ja teemme auditoinnit. Järjestämme tuomariston ja ulkopuolisten auditoijiemme kanssa säännöllisiä kokouksia, joissa sovimme tarvittaessa yhteisistä linjauksista kriteeristön noudattamisen suhteen.

Toimitilat:

Going Green Oy:n toimitilat sijaitsevat toimistohotelli Reguksessa Fennia-talossa erinomaisten palveluiden äärellä uuden Pasilan aseman ja kauppakeskus Triplan kupeessa. Pasila on liikenteen solmukohta ja asemalta on lyhyt kävelymatka toimistolle. Hiljattain remontoitu vuokratila on tekniikaltaan nykyaikainen ja energiatehokas. Toimiston ratkaisuissa on kiinnitetty huomiota energian- ja vedensäästöön. Valaistus toimii esimerkiksi liiketunnistimien avulla, samoin wc:n vesihanat. Osana ympäristötyötämme kierrätämme paperin, kartongin, metallin ja lasin sekä bio- ja SER-jätteen. Toiveestamme kiinteistön omistaja Fennia tutkii mahdollisuutta lisätä pakkausmuovi osaksi toimitiloissamme erilliskerättäviä jätteitä.

Matkustaminen:

Going Green Oy:n matkustamiseen liittyvät päästöt ovat ekologisesta näkökulmasta yrityksen merkittävimmät ympäristöä kuormittavat tekijät. Voimassa olevien kansainvälisten Green Key -sääntöjen puitteissa matkustaminen on välttämätöntä auditointien vuoksi. Matkustamme Kajaani-Kokkola-linjan etelän puoleisiin kohteisiin junalla, ja pohjoisempiin lentokoneella. Mikäli lähimmältä rautatie-/lentoasemalta ei pääse vierailtavaan kohteeseen kohtuullisilla julkisen liikenteen yhteyksillä, kuljemme loppumatkan vuokra-autolla. Eteläisessä Suomessa auditoijamme kulkevat kohteisiin pääsääntöisesti autolla, mutta heillä on alueelliset rajat, jonka ansiosta ajettujen kilometrien määrä pysyy kohtuullisina niin päästöjen kuin jaksamisen kannalta. Matkustamisesta syntyviä päästöjä on alettu kompensoida vuonna 2019.

Digitalisaatio:

Vuoden 2021 kriteeristöuudistuksen yhteydessä olemme tarkastelleet koko Green Key -hakuprosessia ja ryhtyneet kehittämään sitä. Tehostamme prosessia digitalisaation avulla niin asiakkaan, työntekijän kuin auditoijankin näkökulmasta, jolloin säästämme jokaisen henkilöstöresursseja. Pyrimme minimoimaan datan tallennuksesta syntyviä CO2-päästöjä pitämällä tallentamamme datan ajantasaisena.

Tätä vastuullispolitiikan yhteenvetoa laadittaessa olemme osittain hyödyntäneet Kirsi Someran toteuttamaa KETA-kartoitusta, jonka hän teki v. 2019–2020 osana Ilmastonmuutoksen asiantuntijan opintojaan Suomen Ympäristöopisto Syklissä. Kartoituksen perusteella selvitämme toimistomme ympäristösertifioinnin mahdollisuutta. Vastaamme mielellämme mahdollisiin vastuullisuuteemme liittyviin kysymyksiin.