Kriteeristö
Hakuprosessi
Hakuaikataulut
Hinnat

Green Activities-ympäristömerkki

Green Activities-ohjelma on luontoyrittäjien tarpeisiin räätälöity ympäristöohjelma. Green Activities soveltuu yrityksille, jotka tarjoavat ohjelmapalveluita luonnossa pääasiassa lihasvoimaa käyttäen tai työpajoja luonnontuotteita hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Green Activities-merkin saanut yritys on sitoutunut mm. henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen sekä toimintansa ympäristörasituksen pienentämiseen. Merkki perustuu luonto-ohjelmapalvelualalle suunniteltuihin ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu.

Green Activities -sertifioidut ohjelmapalveluyritykset voivat hyödyntää Green Activities -tunnusta viestinnässään. Green Activities -merkki lisää kantajansa uskottavuutta ympäristövastuullisena toimijana.

Green Activities -sertifikaatti on kehitetty Green Key -sertifikaatin lukujen 1-4 pohjalta kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n (Federation of Environmental Education) luvalla. Green Activities -merkin myöntää ja sen käyttöä valvoo FEE Suomen kokonaan omistama yhteiskunnallinen yritys Going Green Oy.

ilmoittaudu mukaan

Green Activities -yritykset

Katso sertifioidut yritykset

Suomessa on tällä hetkellä 20 sertifioitua Green Activities -yritystä, ja joukko kasvaa jatkuvasti. Green Activities -yritykset tarjoavat luonto-ohjelmapalveluja tai kestävän kehityksen periaatteiden mukaista työpajatoimintaa Helsingistä Lappiin asti ulottuvalla alueella. Mukana on sekä talviaktiviteetteihin keskittyviä vetokoirayrityksiä että maastopyöräilyretkiä, köysirataseikkailuja ja välinevuokrausta tarjoavia kesäajan toimijoita. Monilla Green Activities -yrityksillä on myös Green Key -merkki, sillä ne tuottavat myös majoitus- ja ravintolapalveluja.

Kriteeristö

Green Activities -ympäristömerkin saadakseen yrityksen tulee täyttää Green Activities-vaatimukset eli kriteerit. Kriteeristö kattaa 4 toiminnan osa-aluetta kaikille ohjelmapalveluyrityksille. Lisäksi matkailueläimiä käyttäviä yrityksiä koskee luku 5, joka keskittyy matkailueläinten hyvinvointiin. HUOM! Kriteeristö päivittyy 1-5 vuoden välein, seuraava kriteeristö astuu voimaan 1.1.2022.

Green Activities -vaatimukset on jaettu kahteen luokkaan:

PAKOLLISET PERUSKRITEERIT

Pakolliset peruskriteerit asettavat perustason, joka hakijan tulee saavuttaa jo Green Activities-merkkiä hakiessaan. Mikäli yrityksellä ei ole jotain kriteeristön osa-aluetta koskevia toimintoja, jätetään sitä koskevat vaatimukset pois.

PISTEKRITEERIT

Jatkohakemuksen yhteydessä kohteen toiminnan tulee täyttää kaikki Green Activities -merkin pakolliset kriteerit sekä vuosittain kasvava määrä pistekriteereitä.

TUTUSTU KRITEEREIHIN

Selkeä hakuprosessi

Ilmoittaudu mukaan

1. Ilmoittautuminen (10 min)

 • Täytä ilmoittautumislomake sivuillamme.
 • Lomakkeessa kysytään perustiedot yrityksestäsi ja siitä, minkälaisia aktiviteetteja tarjontaanne kuuluu.

2. Hakemus (2-3 kk)

 • Saat meiltä tunnukset hakijan materiaalipankkiin.
 • Täytä sieltä ladattava hakemuslomake ja liiteraportti käyttäen apuna yksityiskohtaisia ohjeitamme.
 • Tarvittaessa käytettävissäsi on myös henkilökohtainen neuvonta-aika.
 • Varaa auditointi ja lähetä hakemus.

3. Auditointi (1 päivä)

 • Osallistu auditointiin ja auditointikierrokseen.
 • Green Activities -kohde auditoidaan 1. ja 2. hakemusvuonna ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.
 • Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kohteen toiminta täyttää Green Activities -vaatimukset, sekä yhdessä suunnitella kohteen ympäristötyötä, sen näkyvyyttä ja kehittymistä.
 • Ohjelman osallistumismaksu ja auditoinnin kulut laskutetaan auditoinnin jälkeen.
 • Lisätietoja auditoinnin sisällöstä saat tästä dokumentista.

4. Tuomariston kokous (1 päivä)

 • Toimita mahdolliset auditoijan pyytämät lisätiedot tai täydennykset.
 • Maksa osallistumis- ja auditointimaksut.
 • Tuomaristo käsittelee kokouksessaan yrityksesi hakemuksen ja auditointiraportin.
 • Sinun ei tarvitse osallistua kokoukseen.

5. Sertifiointi (1 vuosi)

 • Kun tuomaristo on hyväksynyt hakemuksen ja auditointiraportin, se myöntää yrityksellesi Green Activities -sertifikaatin 12 kuukaudeksi.
 • Sertifioinnin jälkeen saat käyttäjätunnuksen JÄSENSIVUILLE, joilta löytyy paljon materiaalia henkilökunnan koulutustyön ja asiakasviestinnän tueksi.
  Tervetuloa mukaan Green Activities -ohjelmaan!