Green Activities-vastuullisuusohjelma ja -sertifikaatti

Green Activities on ohjelmapalveluyritysten tarpeisiin räätälöity vastuullisuusohjelma ja -sertifikaatti. Green Activities soveltuu yrityksille, jotka tarjoavat ohjelmapalveluita ulkoilmassa tai työpajoja luonnontuotteita hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Green Activities on myös Pohjoismaiden ainoa matkailueläinten hyvinvointikriteereitä sisältävä vastuullisuussertifikaatti.

Green Activities-sertifikaatn saanut yritys on sitoutunut mm. henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, toimintansa ympäristörasituksen pienentämiseen sekä matkailueläinten hyvinvoinnin varmistamiseen. Merkki perustuu ohjelmapalvelualalle suunniteltuihin vastuullisuuskriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu.

Green Activities -sertifioidut ohjelmapalveluyritykset voivat hyödyntää Green Activities -tunnusta viestinnässään. Green Activities -merkki lisää kantajansa uskottavuutta ympäristövastuullisena toimijana.

Green Activities -sertifikaatti on kehitetty Green Key -sertifikaatin lukujen 1-4 ja 11 pohjalta kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n (Federation of Environmental Education) luvalla. Green Activities -merkin myöntää ja sen käyttöä valvoo FEE Suomen kokonaan omistama yhteiskunnallinen yritys Going Green Oy.

Katso Green Activities:in esittely

Green Activities -yritykset

Suomessa on tällä hetkellä 32 sertifioitua Green Activities -yritystä, ja joukko kasvaa jatkuvasti. Green Activities -yritykset tarjoavat luonto-ohjelmapalveluja tai kestävän kehityksen periaatteiden mukaista työpajatoimintaa Helsingistä Lappiin asti ulottuvalla alueella. Mukana on sekä talviaktiviteetteihin keskittyviä vetokoira- ja poromatkailuyrityksiä että maastopyöräilyretkiä, kiipeilyseikkailuja ja välinevuokrausta tarjoavia kesäajan toimijoita. Monilla Green Activities -yrityksillä on myös Green Key -merkki, sillä ne tuottavat myös majoitus- ja ravintolapalveluja.

Kriteeristö

Green Activities -ympäristömerkin saadakseen yrityksen tulee täyttää Green Activities-vaatimukset eli kriteerit. Kriteeristö kattaa 5 toiminnan osa-aluetta kaikille ohjelmapalveluyrityksille. Lisäksi matkailueläimiä käyttäviä yrityksiä koskee luku 6, joka keskittyy matkailueläinten hyvinvointiin. Kriteeristö päivittyy 1-5 vuoden välein, viimeisin versio astui voimaan 1.1.2022.

Green Activities -vaatimukset on jaettu kahteen luokkaan:

PAKOLLISET PERUSKRITEERIT

Pakolliset peruskriteerit asettavat perustason, joka hakijan tulee saavuttaa jo Green Activities-merkkiä hakiessaan. Mikäli yrityksellä ei ole jotain kriteeristön osa-aluetta koskevia toimintoja, jätetään sitä koskevat vaatimukset pois.

PISTEKRITEERIT

Jatkohakemuksen yhteydessä kohteen toiminnan tulee täyttää kaikki Green Activities -merkin pakolliset kriteerit sekä vuosittain kasvava määrä pistekriteereitä.

Selkeä hakuprosessi

1. Ilmoittautuminen (10 min)

  • Täytä ilmoittautumislomake sivuillamme.
  • Lomakkeessa kysytään perustiedot yrityksestäsi ja siitä, minkälaisia aktiviteetteja tarjontaanne kuuluu.

2. Hakemus (2-3 kk)

  • Saat meiltä tunnukset hakijan materiaalipankkiin.
  • Täytä sieltä ladattava hakemuslomake ja liiteraportti käyttäen apuna yksityiskohtaisia ohjeitamme.
  • Tarvittaessa käytettävissäsi on myös henkilökohtainen neuvonta-aika.
  • Varaa auditointi ja lähetä hakemus.

3. Auditointi (1 päivä)

  • Osallistu auditointiin ja auditointikierrokseen.
  • Green Activities -kohde auditoidaan 1. ja 2. hakemusvuonna ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.
  • Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kohteen toiminta täyttää Green Activities -vaatimukset, sekä yhdessä suunnitella kohteen ympäristötyötä, sen näkyvyyttä ja kehittymistä.
  • Ohjelman osallistumismaksu ja auditoinnin kulut laskutetaan auditoinnin jälkeen.
  • Lisätietoja auditoinnin sisällöstä saat tästä dokumentista.

4. Tuomariston kokous (1 päivä)

  • Toimita mahdolliset auditoijan pyytämät lisätiedot tai täydennykset.
  • Maksa osallistumis- ja auditointimaksut.
  • Tuomaristo käsittelee kokouksessaan yrityksesi hakemuksen ja auditointiraportin.
  • Sinun ei tarvitse osallistua kokoukseen.

5. Sertifiointi (1 vuosi)

  • Kun tuomaristo on hyväksynyt hakemuksen ja auditointiraportin, se myöntää yrityksellesi Green Activities -sertifikaatin 12 kuukaudeksi.
  • Sertifioinnin jälkeen saat käyttäjätunnuksen JÄSENSIVUILLE, joilta löytyy paljon materiaalia henkilökunnan koulutustyön ja asiakasviestinnän tueksi.
    Tervetuloa mukaan Green Activities -ohjelmaan!