Kriteeristö

Blue Flag -ympäristömerkki

Blue Flag on kansainvälinen ympäristömerkki, joka voidaan myöntää muun muassa uimarannoille ja venesatamille.

Blue Flag:in päämääränä on juurruttaa sekä ympäristön että yhteiskunnan kannalta kestäviä toimintatapoja vesillä ja veden äärellä toimiviin yrityksiin. Ympäristömerkin saaminen edellyttää, että sitä hakeva yritys täyttää sekä ympäristöön, turvallisuuteen että saavuttavuuteen liittyvät kriteerit. Blue Flagin keskiössä on ympäristökuormituksen vähentämisen lisäksi ympäristötietoisuuden ja ympäristön arvostamisen kasvattaminen: ohjelma ohjaa tutkimaan ympäristöä ja oppimaan siitä lisää.

Blue Flag -sertifioidut yritykset voivat hyödyntää Blue Flag -tunnusta viestinnässään. Blue Flag -merkki lisää kantajansa uskottavuutta ympäristövastuullisena toimijana.

Taustaorganisaatiot

Blue Flag on osa maailman suurimman ympäristökasvatusalan järjestön, Foundation for Environmental Education (FEE International):in ohjelmavalikoimaa. Järjestö hallinnoi myös muita ympäristökasvatukseen liittyviä ohjelmia, joista tunnetuimmat ovat kouluille ja päiväkodeille suunnattu Vihreä lippu (Eco-Schools) ja matkailualan ympäristösertifiointi Green Key. Blue Flag -ohjelma toimii 45 maassa kansallisten operaattorien kautta, ja ohjelmassa on mukana yli 4500 osallistujatahoa.

Lue lisää Blue Flag- ohjelmasta kansainväliseltä sivustolta.

Suomessa Blue Flag on osa Going Green Oy:n ympäristömerkkivalikoimaa, johon kuuluvat myös Green Key ja Green Activities. Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi r.y. on voittoa tavoittelematon järjestö, joka omistaa Going Green Oy:n ja vastaa FEE Internationalin ohjelmista Suomessa. Kouluille ja päiväkodeille suunnattu Vihreä lippu on ollut osa järjestön toimintaa vuodesta 1998 lähtien.

Blue Flag -kohteet

Saaristokeskus Korpoström

Saaristokeskus Korpoströmille Paraisilla myönnettiin Blue Flag -sertifikaatti huhtikuussa 2021 ja jatkosertifikaatti huhtikuussa 2022. Korpoström on tällä hetkellä ainoa Blue Flag -sertifioitu vierasvenesatama manner-Suomessa.

Yyterin uimaranta

Yyterin uimarannalle Porissa on myönnetty Blue Flag -sertifikaatti huhtikuussa 2022 ensimmäisenä uimarantana Suomessa.

Ahvenanmaan kohteet

Blue Flag toimii Suomessa myös Ahvenanmaalla Visit Åland:in hallinnoimana. Ahvenanmaalla Blue Flag -sertifioituja kohteita on 11.

Katso Ahvenanmaan Blue Flag -kohteet

Blue Flag -kohteet muualla

Kansainvälisesti Blue Flag-ohjelma toimii 50 maassa, ja sertifioituja kohteita on yli 5000.

Tutustu Blue Flag-kohteisiin Euroopassa

Kriteeristö

Blue Flag -ympäristömerkin saadakseen kohteen tulee täyttää Blue Flag -vaatimukset eli kriteerit. Kriteeristö kattaa 6 toiminnan osa-aluetta, ja on eri kohdetyypeille erilainen. Kriteeristö on tällä hetkellä saatavilla vain englannin- ja ruotsinkielisenä.

Blue Flag -vaatimukset on jaettu kahteen luokkaan:

PAKOLLISET PERUSKRITEERIT

Pakolliset peruskriteerit asettavat perustason, joka hakijan tulee saavuttaa jo Blue Flag-merkkiä hakiessaan. Mikäli yrityksellä ei ole jotain kriteeristön osa-aluetta koskevia toimintoja, jätetään sitä koskevat vaatimukset pois.

PISTEKRITEERIT

Jatkohakemuksen yhteydessä kohteen toiminnan tulee täyttää kaikki Blue Flag-merkin pakolliset kriteerit sekä vuosittain kasvava määrä pistekriteereitä.

TUTUSTU VIERASVENESATAMIEN KRITEEREIHIN
TUTUSTU UIMARANTOJEN KRITEEREIHIN
KYSY LISÄÄ