Going Green Oy lähetti vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille Green Key-, Green Activities- ja Blue Flag –kohteille helmi-maaliskuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 38 vastaajaa, joista suurin osa oli Green Key -lähettiläiltä.  

92 % kyselyyn vastanneista suosittelisi Green Key -vastuullisuusohjelmaa muille yrityksille. 

Suosituksissa korostuivatkin koko liiketoiminnan läpileikkaava kriteeristö, joka ohjaa ja sitouttaa konkreettisiin vastuullisuustoimiin sekä henkilökohtainen tuki vastuullisuusasioissa. Kiitosta kyselyssä keräsivät myös jäsensivuille koottu Green Key -lähettilään tietopaketti, josta kaikki siihen tutustuneet kokivat saaneensa hyötyä, sekä jäsensivujen kirjalliset ohjeet hakemuksen täyttöön. 

Palautekysely apuna toiminnan kehittämisessä 

Kysely antoi arvokkaita kehitysehdotuksia niin hakuprosessin, asiakastuen, viestinnän kuin koulutuksenkin kehittämiseksi. Hakuprosessiin toivottiin helpotusta ja selkeytystä, ja tähän tullaan vastaamaan jo tänä vuonna – olemme ottamassa huhtikuun alussa käyttöön sähköisen hakualustan. Tiedotamme asiasta tarkemmin lähiaikoina. 

Henkilökunnan vastuullisuustyöhön toivottiin koko henkilöstön kattavaa koulutusta. Tulemme tänä vuonna kehittämään uutta koulutusmateriaalia, jonka tarkoituksena on perehdyttää henkilöstö omaan työnkuvaan liittyviin vastuullisuustoimiin. Myös Green Key-, Green Activities- ja Blue Flag –kohteille suunnatut webinaarit jatkuvat tänäkin vuonna ja kyselyn kautta saimmekin erinomaisia ehdotuksia webinaarien aiheiksi. Kaikkien webinaarien tallenteet ladataan jäsensivujen koulutusosioon, jossa ne ovat katseltavissa vuoden ajan. 

Green Key -viestintä on osa pakollisia peruskriteereitä 

Haluamme muistuttaa, että Green Key –kyltin ja -sertifikaatin esilläolo näkyvällä paikalla on osa pakollisia peruskriteereitä. Tietoa Green Key:stä tulee olla asiakkaiden helposti saatavissa ja tarjoamaamme valmista vastuullisuusviestinnän tukimateriaalia voi muokata oman yrityksen ilmeeseen sopivaksi.  

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita palautteesta. Mikäli kysely meni tällä kertaa ohi, voit lähettää meille palautetta ympäri vuoden sähköpostitse osoitteeseen if.ye1685996458kneer1685996458g@ofn1685996458i1685996458.