Kerro kuka olet ja mikä on taustasi?
Olen Mari Mero, maatalous-metsätieteen maisteri (pääaine ympäristönsuojelutiede), entinen matkailuyrittäjä ja pitkän linjan kestävän matkailun aktiivi. Olin mukana perustamassa Reilun matkailun yhdistystä ja toimin sen puheenjohtajana 8 vuoden ajan 2000-luvun alussa. Omassa Avara Maailma-matkatoimistossani järjestin ja vedin liikunnallisia luontomatkoja Afrikkaan, lisäksi koulutin matkailualan opiskelijoita ja konsultoin alan yrityksiä kestävän matkailun aihepiiriin liittyvissä asioissa. Viimeiset kymmenen vuotta olen työskennellyt ravintola-alalla eri tehtävissä, mm. Kippo ja Kuppi Oy:n markkinointivastaavana.

Mitä odotat pääseväsi näkemään ja tekemään uudessa työssäsi?
Toivon pääseväni vaikuttamaan siihen, miten vastuullisen matkailun edelläkävijäyritykset viestivät toiminnastaan, osallistavat henkilökuntaansa ja innostavat asiakkaitaan mukaan ekotekoihin. Haluan kehittää kriteeristöjä vaikuttavampaan, konkreettisempaan ja helppotajuisempaan muotoon, ja tarjota kohteille helppokäyttöisiä työkaluja vastuullisuustyönsä seurantaan.

Mikä sinua innostaa?
Inspiroidun mahdollisuudesta parantaa maailmaa, vaikuttaa asenteisiin ja luoda uusia yhteyksiä. Saan virtaa hankkeista, joiden tuloksena syntyy konkreettisia, ihmisten arkeen ja ympäristön tilaan liittyviä parannuksia.

Mitä teet työajan ulkopuolella?
Vapaa-aikanani tanssin argentiinalaista tangoa, liikun luonnossa ja tapaan ystäviäni. Olen myös tehnyt useita pitkiä pyörämatkoja Euroopassa, vaeltanut Suomen Lapissa ja viettänyt useita talvia safareilla itäisessä ja eteläisessä Afrikassa.

Miten haluat kehittää vastuullista matkailua?
Haluaisin keskittää huomiota niihin matkailuyritysten toiminnan osa-alueisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat merkittävimpiä suomalaisessa toimintaympäristössä. Energiankäytön ja jätteiden vähentäminen, ruokahävikin torjunta ja kemikaalien vastuullinen käyttö ovat esimerkkejä toimista, jotka hyödyttävät sekä yrityksiä että ympäristöä. Tärkeää on myös pitää esillä sosiaalisen ja kulttuurisen vastuullisuuden näkökulmia: lähituotannon suosimista, paikallisyhteisön työllistämistä sekä matkailualan työntekijöiden työoloja.

Mitä osaamista tuot Going Green Oy:n tiimiin?
Vahvuuteni on matkailuyritysten toimintaympäristön tuntemus, yrittäjäkokemus sekä koulutustehtävistä kertynyt osaaminen. Ymmärrän pienyrittäjien toiminnan realiteetteja, matkailualan toimintakulttuuria ja kestävän matkailun ongelmakohtia. Olen iloinen päästessäni mukaan tiimiin!

 


Green Key-, Green Activities- ja Blue Flag-merkit myöntää ja niiden käyttöä Suomessa valvoo FEE Suomen omistama yhteiskunnallinen yritys Going Green Oy. Osallistumis- ja auditointimaksuilla kustannetaan ohjelmatoiminnan pyörittäminen, ja syntyvillä voitoilla tuetaan FEE Suomen ympäristökasvatustoimintaa.