Going Green Oy on yhteistyössä Lapin Yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Porotilamatkailu ry:n kanssa kehittänyt maailman ensimmäisen matkailuporojen hyvinvointikriteeristön. Kriteeristö täydentää ohjelmapalveluyrityksille tarkoitettua Green Activities -sertifikaattia ja sen syksyllä 2021 julkaistuja rekikoirien hyvinvointikriteerejä.

Poro- ja koira-ajelut ovat keskeisiä Suomen matkailualan vetovoimatekijöitä. Ajeluiden lisäksi matkailijat voivat usein myös valokuvata ja syöttää poroja osana ohjelmapalvelua. Kävijämäärien kasvaessa ulkomaiset matkanjärjestäjät ja matkailijat ovat alkaneet kiinnittää huomiota siihen, minkälaisissa oloissa matkailueläimiä pidetään ja miten niitä hoidetaan. Varmistaakseen eläinten hyvän kohtelun monet toimijat ovatkin päätyneet lähettämään matkakohteisiin omia tarkastajiaan ennen hankintasopimusten tekemistä.

Kuva: Markko Junttila

Vastuullisuussertifikaatin hyötynä ovat matkailuyrityksen vastuullisuustyölle luotu valmis rakenne ja sertifioitavan yrityksen julkinen sitoutuminen hyväksyttyihin toimintatapoihin, sekä ulkopuolisen tahon todentamat käytännön toimet. Nyt julkaistava kriteeristö on ensimmäinen maailmassa, joka asettaa konkreettisia vaatimuksia sille, miten matkailun parissa työskenteleviä poroja tulee hoitaa ja käsitellä. Kriteeristö sisältää vaatimuksia ja raja-arvoja mm. porojen päivittäiseen työskentelyyn, kiinnipitoon ja taukoihin liittyen, sekä edellyttää poromatkailutiloilta järjestelmällistä seurantaa ja toimintatapojen ylös kirjaamista. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä ovat vuosittainen raportointi sekä säännölliset auditointikäynnit, joilla kriteerien toteutuminen varmennetaan käytännössä.

Eläinten hyvinvointi matkailussa on edelleen tärkeä aihe. Porojen hyvinvoinnin kriteerien laatiminen ja kehittäminen on paitsi toinen osoitus matkailututkijoiden ja matkailualan hedelmällisestä yhteistyöstä, myös esimerkki konkreettisista toimista matkailueläinten vastuullisen ja eettisen kohtelun edistämiseksi. Tällä yhteistyöllä Suomesta on tulossa matkailun eläinten hyvinvoinnin edelläkävijä Pohjoismaissa.” (Yliopistonlehtori, dosentti José-Carlos García-Rosell, Lapin Ylipisto)

 

Kriteeristö on tärkeä siksi, että porotilamatkailu pysyy ammattiporoihmisten käsissä, jotka ymmärtävät poron hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti. Kriteeristössä porojen hyvinvointi tulee huomioitua kaikin tavoin. Se on myös erinomainen tapa osoittaa matkanjärjestäjille ja porotilan vieraille, että yritys on sitoutunut vastuulliseen toimintaan.” (Jenni Kujala, Kujalan Porotila Oy)

Lisätietoja:
Yhteyspäällikkö Mari Mero, Going Green Oy
+358 (0) 50 566 8733
if.ye1685999296kneer1685999296g@ira1685999296m1685999296

Yliopistonlehtori, dosentti José-Carlos García-Rosell, Lapin Ylipisto, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
+358 (0) 40 484 4190
if.dn1685999296alpal1685999296u@aic1685999296ragj1685999296

Tutustu kriteeristöön täällä.


Green Key-, Green Activities- ja Blue Flag-merkit myöntää ja niiden käyttöä Suomessa valvoo FEE Suomen omistama yhteiskunnallinen yritys Going Green Oy. Osallistumis- ja auditointimaksuilla kustannetaan ohjelmatoiminnan pyörittäminen, ja syntyvillä voitoilla tuetaan FEE Suomen ympäristökasvatustoimintaa.