Ensimmäiset suomalaiset hotellit ovat saaneet Green Key -ympäristömerkin. Green Key on kansainvälinen kestävää matkailua edistävä ohjelma ja ympäristömerkki. Sen on saanut jo yli 2.300 majoitusalan yritystä 46 maassa. Green Key -merkin saanut hotelli on sitoutunut muun muassa henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.

Ensimmäisinä hotelleina Suomessa Green Key -merkin saavat Suomen Radisson Blu-hotellit sekä viisi Sokos-hotellia. S-ryhmän tavoitteena on Green Keyn avulla syventää jo nyt vahvaa ympäristötyötään. ”Green Keyn avulla voimme oppia uusia toimintatapoja ja kehittää jo tekemäämme työtä. Erityisesti meitä viehätti, että ohjelmassa on tärkeänä osana ympäristötietoisuuden kasvattaminen ja ihmisten asenteisiin vaikuttaminen,” kertoo operatiivinen kehityspäällikkö Mika Riuttanen S-ryhmän Sokotel Oy:stä.

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen luovutti 18.3. järjestetyssä sertifiointitilaisuudessa Green Key –sertifikaatit seuraaville hotelleille:

Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki

Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki

Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki

Radisson Blu Hotel, Espoo

Original Sokos Hotel Tapiola Garden, Espoo

Solo Sokos Hotel Aleksanteri, Helsinki

Break Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

Radisson Marina Palace Hotel, Turku

Original Sokos Hotel Villa, Tampere

Solo Sokos Hotel Tammer, Tampere

Radisson Blu Royal Hotel, Vaasa

Radisson Blu Hotel, Oulu

Green Key -hotellit ovat sitoutuneet noudattamaan kansainvälisen Green Key -ohjelman ympäristökriteerejä. Hotellin tulee täyttää kaikki pakolliset peruskriteerit, joita on yhteensä 60 kpl. Ne koskevat mm. vedenkäyttöä, energiansäästöä, puhtaanapitoa, jätteitä, ympäristötietoisuuden kasvattamista ja aktiivista viestintää. Kriteeristö on julkisesti saatavilla: https://greenkey.fi/wp-content/uploads/2015/01/Green-Key-kriteerit_Suomi-2014-2015.pdf.

Merkki myönnetään vuodeksi kerrallaan. Green Key -sertifioinnista päättää kansallinen tuomaristo. Ennen tuomariston käsittelyä Green Key -hotellit auditoidaan. Suomen tuomariston jäsenet ovat:

Tanja Tuulinen, Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran hallituksen jäsen, tuomariston pj.

Tiina Vyyryläinen, MaRa ry

Minna-Maari Harmaala, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Terhi Hook, Visit Finland

Eero Yrjö-Koskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto

Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

______________________________________________________________

Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatussäätiön FEE:n (Foundation for Environmental Education) hallinnoima. Suomessa Green Key -merkin myöntää ja sen käyttöä valvoo Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n kokonaan omistama Suomen Ympäristökasvatus Oy. Green Key -sertifioidut majoitusalan yritykset voivat hyödyntää kansainvälistä Green Key -tunnusta viestinnässään.

Lisätietoja:

www.greenkey.fi

Mika Riuttanen, operatiivinen kehityspäällikkö, Sokotel Oy

Puh. 010 768 2812, if.ko1685999899s@nen1685999899attui1685999899r.aki1685999899m1685999899

Kuva: Sani Gavalas