Vetokoirien hyvinvointia koskeva kriteeristö on nyt julkaistu osana Green Activities -ympäristöohjelmaa. Kriteeristö on kehitetty yhteistyössä Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin, matkailuyritysten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Going Green Oy:n kehittämän ja hallinnoiman kriteeristön perustana on kansainvälinen Green Key -ympäristöohjelma ja ensimmäiset Green Activities -yritykset uudella kriteeristöllä on tavoitteena sertifioida kuluvan syksyn aikana.

Kriteeristön valmisteluprosessi eteni seuraavasti:
1. Lapin yliopiston matkailututkimuksen instituutin toteuttaman Matkailueläinten hyvinvointi -hankkeen tulosten perusteella valittiin kysymykset, joiden perusteella kriteerejä lähdettiin kehittämään. Valinta tehtiin Lapin yliopiston tutkimusyksikön johdolla yhteistyössä 5 erikokoisen ja eri alueilla toimivan valjakkokoirayrityksen/ alan asiantuntijan kanssa.
2. Kyseiset yritykset kommentoivat valittuja kysymyksiä, ja vastausten perusteella muotoiltiin kriteeriehdotukset.
3. Kriteeriehdotuksiin pyydettiin kommentteja 17 yrityksen/kansalaisjärjestön/tutkimusorganisaation edustajalta.
4. Kommenttien perusteella kriteeristöehdotusta muokattiin, ja uusi versio käytiin läpi Suomen Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry:n edustajan kanssa.
5. Valmis kriteeristö julkaistiin 7.9.2021 ja astuu voimaan heti.

Kriteeristö päivittyy tarvittaessa, ja keräämme siitä aktiivisesti palautetta.

Tutustu kriteeristöön tästä.