Julkaisimme 1.1.2022 voimaan astuvan Green Key -kriteeristön englanninkielisen version heinäkuun alussa. Kriteeristön suomenkielinen versio selityksineen eli kriteeristöopas on nyt valmistunut.

Kriteeristöoppaan tarkoituksena on avata kriteerien vaatimukset ja tarkentaa, mitä kunkin kriteerin saavuttaminen edellyttää, miten se todennetaan ja tarkastetaan auditoinnissa. Lisäksi oppaasta käy ilmi, mitä yritystyyppejä kukin kriteeri koskee.

Pääset tutustumaan uuteen kriteeristöoppaaseen tästä linkistä.