Tapahtuma-aika ja paikka:
9.3.2022 klo 13:00–15:00, Teams

Keskustelun järjestäjä:
Going Green Oy
Lisäinfot:
Heidi Heinonen
if.ye1675875552kneer1675875552g@idi1675875552eh1675875552
Puh. 045 6009250

ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT


Tervetuloa keskustelemaan luonnon merkityksestä sinulle ja Green Key -sertifioidulle organisaatiollenne!

Millainen on sinun suhteesi luontoon? Millainen suhde organisaatiollamme on luontoon? Mitä muut luonnosta ajattelevat? Miten muut luonnon kokevat? Millainen vaikutus erilaisilla luontosuhteilla on luontokadon pysäyttämiseen?

Keskustelun tavoitteena on ymmärtää paremmin moninaisia luontosuhteita. Miksi ne ovat kullekin merkityksellisiä ja mikä meitä estää pysäyttämästä luontokatoa? Mikä saisi työyhteisösi innostumaan luontoviisaasta Suomesta ja pysäyttämään luontokatoa? Miten uuden kriteeristön luonnon monimuotoisuutta edistävät kriteerit (luku 10 – Viheralueet) on otettu vastaan?

Jotta voimme elää hyvää ja merkityksellistä elämää ja pysyä terveinä, tarvitsemme luontoa sen eri muodoissa. Luontokadon valossa iso osa nykyisistä toimintatavoistamme, rakenteista ja ajattelumalleistamme on kuitenkin tuhoisia. Luonto itsessään on meille kaikille korvaamaton. Kun puhumme luonnosta, puhumme samalla hyvinvoinnistamme, terveydestämme ja taloudestamme.

Kutsumme keskusteluun Green Key -sertifioitujen yritysten edustajia – erityisesti Green Key -lähettiläitä. Meitä kiinnostaa juuri teidän kokemuksenne!

Keskustelu on osa Sitran Suurta Luontodialogi-päivää. Ympäri Suomen järjestetään 9.3. suuri määrä dialogeja, joissa suomalaiset pääsevät käymään monimuotoista keskustelua luonnosta, kuulemaan toistensa näkemyksiä, jakamaan havaintoja ja rakentamaan yhdessä visiota luontoviisaasta Suomesta 2035. Tämä on myös meidän tapa osallistua Green Keyn Gaia 20:30 luonnon monimuotoisuus -kampanjaan.

Dialogien yhteenvetoa käytetään Sitran Luontoviisas Suomi 2035 -visiotyön tukena ja se julkaistaan Luontoviisas Suomi 2035 -sivulla. Dialogi auttaa myös meitä ymmärtämään, miten me voimme olla apunanne luonnon monimuotoisuuden edistämisessä Green Key -ohjelman puitteissa.