Lobby Radisson Blu Ambassador Paris

Maailmanlaajuinen majoitusalan ympäristöohjelma Green Key käynnistyy Suomessa. Green Key on kansainvälinen ympäristömerkki, joka edistää kestävää matkailua. Green Key -ohjelman tavoitteena on pienentää yöpymisten ympäristökuormitusta ja säästää luontoa. Ohjelma on suunniteltu jo lähtökohtaisesti nimenomaan majoitusalalle, ja se huomioi erinomaisesti alan ominaispiirteet. Hotellit Suomessa ovat erittäin kiinnostuneita ympäristöasioista. Toive ohjelman käynnistämiselle myös Suomessa on tullut hotellisektorilta ja ensimmäiset hotellit ovat jo lähettäneet hakemuksensa. Green Key -ohjelmassa osallistetaan myös asiakkaat ja tätä asiakkaat odottavatkin, he ovat tänä päivänä erittäin kiinnostuneita käyttämiensä palvelujen ympäristövaikutuksista.