Yhtkunn yritys

Suomen Ympäristökasvatus Oy:n Green Key -ympäristöohjelmalle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena uudenlaisen, kestävän matkailun ympäristöohjelman ja -merkin tuomisesta matkailualalle. Green Key pyrkii edistämään matkailualan ympäristötietoisuutta ja asenteisiin vaikuttamista.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Haluamme tehdä näkyväksi, että Green Key -ohjelma ja sitä Suomessa pyörittävä yritys tekevät työtä 100%:sti ympäristön hyväksi, kertoo Suomen Green Keyn ohjelmapäällikkö Marketta Viljasaari. Yrityksen omistaa Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry, joka on yleishyödyllinen yhdistys. Ohjelman tuotot ohjautuvat tätä kautta lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen Suomessa.

-Yhteiskunnallinen yritys -merkki nimemme yhteydessä viestii helposti ja näkyvästi toimintamme periaatteesta, lisää Viljasaari

– Yhteiskunnalliset yritykset osoittavat, että näillä yrityksillä on halua ja kykyä ratkoa aikamme pieniä ja suuria ongelmia ja miettiä uusia toimintatapoja juuri mm. ekologisten asioiden sektorilla, toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

 

Lisätietoja

www.greenkey.fi

Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, 040 674 8773, if.up1680280878pilni1680280878ava@a1680280878kkill1680280878o.ani1680280878in1680280878

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. www.suomalainentyo.fi

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Lista kaikista Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden saaneista yrityksistä löytyy liiton kotisivuilta http://suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys

Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatussäätiön FEE:n (Foundation for Environmental Education) hallinnoima matkailualan ympäristösertifikaatti, jonka on saanut jo yli 2.400 kohdetta 50 maassa. Suomessa merkki on myönnetty 31 kohteelle. Green Key -merkin saanut kohde noudattaa Green Key -kriteeristöä, mikä tarkoittaa sitoutumista muun muassa henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Green Key- kriteeristö: greenkey.fi