Nukula on keskisuomalainen hyvinvointi- ja majoituspalveluja tarjoava yritys, jonka metsiä hoidetaan jatkuvan kasvun periaatteella. Harvinaislaatuiseksi matkailukohteeksi Nukulan tekee se, että se on hiilineutraali.

Nukula Oy:n yrittäjä Hannele Levävaara toimi taannoin matematiikan ja fysiikan opettajana Helsingissä. Tuohon aikaan oli vielä yleisenä tapana laittaa käytetyt paristot sekajätteisiin, koska ”eihän se yksi patteri mitään haittaa”.

Hannele halusi muuttaa tuota ajattelua ja opetti lapsille, että niitä tulee yli viisi miljoonaa, jos jokainen suomalainen heittää vain yhden pariston sekajäteastiaan. Tällaisin esimerkein lapset kasvattivat ymmärrystään lajittelusta ja oman toimintansa merkityksestä.

Nykyisin Hannelea kiinnostaa hiilinielujen ja päästöjen laskeminen. Nukulan kohdalla työ on palkitsevaa, koska tila on hiilineutraali. Se on mahdollista, koska tilalla on niin paljon metsää. Myös päästöjen vähentämiseksi tehdään koko ajan töitä.

Hiilineutraaliuden lyhyt oppimäärä

Hannelella on tarkat laskelmat tilansa hiilidioksidipäästöistä. Nukulassa on kaksi autoa, joista toisen tuottama hiilidioksidimäärä on 126 g/km. Autolla ajetaan vuosittain noin 25 000 km, jolloin sen vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat 3150 kg.

Toinen auto tuottaa hiilidioksidia 190 g/km. Autolla ajetaan vuosittain noin 15 000 km, joten sen vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat 2850 kg. Yhteensä autojen päästöt ovat siis vuodessa 6000 kg.

Näiden lisäksi päästöjä aiheuttaa kaksi puilla lämpiävää saunaa, joista toinen on käytössä vain kesäaikaan. Tilalla on myös kaksi silloin tällöin käytössä olevaa leivinuunia, puuhella ja kaksi takkaa. Tulisijojen käyttö kuluttaa puuta vuosittain noin 10 m³, joka saadaan omasta metsästä. Aiemmin tilalla oli hakelämmitys, joka tuprutti ilmoille paljon hiilidioksidia, mutta nykyisin käytössä on maalämpö.

Kaikki Nukulan päästöt kompensoituvat sen oman metsän vuotuisella kasvulla. Metsää on 80 hehtaaria, ja sen vuotuinen kasvu on 420 kuutiota. Yksi kuutiometri kasvavaa puuta sitoo ilmakehästä 0,9 tonnia hiilidioksidia. Nukulan metsän kasvu sitoo siis ilmakehästä vuosittain 400 tonnia hiilidioksidia.

Jatkuvapeitteisen metsän puolestapuhuja

Nukulassa yhdistyvät matkailu ja metsänhoito. Tilan metsässä on sekaisin eri-ikäisiä havu- ja lehtipuita. Metsää hoidetaan jatkuvan kasvun periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa, ettei matkailija kohtaa Nukulan metsissä avohakkuunäkymää.
Puut saavat kasvaa jatkuvapeitteisessä metsässä iäkkäämmiksi kuin yhden puulajin kasvatusmetsässä.

Hiilinielu on tällöin korkeampi, mutta monet puhuvat iäkkäiden puiden tuholaisriskistä.

Hannelella on selkeä näkemys aiheesta. ”Tuholaiset eivät pääse hyökkäämään meidän metsäämme samalla tavoin kuin yhtä puulajia kasvavaan kasvatusmetsään. Monet eri puulajit puskuroivat, koska niillä on erilaisia tuholaisia. Kaiken kaikkiaan jatkuvan kasvun periaatteella hoidetussa metsässä kasvillisuuden ja eläimistön monimuotoisuus on taattu”, kasvatustieteiden tohtori ja luonnontieteiden maisteri Hannele kertoo.

Asiakkaiden kiinnostus herää

Asiakkaat hakevat Nukulasta hiljaisuutta ja luontoelämyksiä, mutta aika harva tulee vielä laskeneeksi esimerkiksi kokouspakettinsa kokonaisympäristövaikutuksia. Samoin kuin aikoinaan oppilaidensa kohdalla, Hannele kuitenkin huomaa jo ilmassa muutoksen tuulia.

”Saimme juuri julkiselta puolelta tilauksen. He valitsivat Nukulan, koska meillä on kuivakäymälät. Mitä enemmän kuntien ja yritysten strategioissa alkaa näkyä vastuullisuus, sitä tärkeämmäksi valintakriteeriksi ekologisuus nousee.”

Lämpimät onnittelut Hannelelle ja hiilineutraalille Nukulalle upeasta ympäristötyöstä ja Green Key -sertifikaatista!


Nukula on yksi Suomen noin sadasta Green Key -ympäristösertifioidusta matkailukohteesta. Green Key -sertifioidut hotellit, hostellit, leirintäalueet, mökkikylät ja muut matkailualan yritykset ovat sitoutuneet rakentamaan kestävää matkailua. Maailmanlaajuisesti Green Key toimii 58:ssa eri maassa ja sertifikaatin on saanut yli 3000 kohdetta.

Lisätietoa Nukulasta: https://www.nukula.fi/

Lisätietoa Green Key -ohjelmasta: greenkey.fi