Kansainvälinen matkailualan ympäristöohjelma Green Key uudisti kriteeristönsä kesällä 2016. Kriteeristö tukee monella tavoin Agenda 2030 -tavoitteita ja antaa näin majoitusyrityksille konkreettisen työkalun edistää kestävää kehitystä.

Ohjelmassa on mukana jo yli 2.600 majoituskohdetta 55 eri maassa. Työtä tehdään jokaisessa sertifioidussa kohteen Green Key -kriteeristöä noudattaen ja koko henkilöstö, asiakkaat sekä muut sidosryhmät mukaan innostaen. Green Key -merkki on voimassa aina yhden vuoden ja joka vuosi sertifioitu kohde hakee merkkiä uudestaan ja samalla raportoi edistyksestä.

Lue lisää Green Key -kriteeristön linkittymisestä Agenda 2030 -tavoitteisiin täältä: http://www.greenkey.global/stories-news-1/2016/3/10/q299jawa8rz540nxxl7nv7bh9vjq8d?rq=Agenda