Vuonna 2021 FEE  julkaisi 10-vuotisen strategiansa, GAIA 20:30, kolme tärkeää tavoitetta mielessään; tehostaa ilmastotoimia, vähentää ympäristön saastumista ja suojella luonnon monimuotoisuutta. Viime vuoden Biodiversity 2022 -kampanja koostui luonnon monimuotoisuuden suojeluun keskittyvistä toimista.

Vuodelle 2023 FEE ja Green Key ovat julkaisseet uuden kampanjan: Litter Less Plus – Reducing Environmental Pollution 2023, johon viime vuoden kampanjan tavoin kaikki ovat tervetulleita mukaan! Kampanja koostuu Blue Flagin kanssa yhteistyössä järjestettävästä tietokilpailusta, GAIA 20:30 Pollution Course -kurssista FEE Academyssä sekä kolmen webinaarin sarjasta. Tietokilpailu ja kurssi ovat avoinna ja jo nyt – webinaarit järjestetään 28.2., 2.5. ja 25.5.

Lue lisää kampanjasta ja osallistu: Green Key Global & FEE International.

In 2021, FEE together with its five programmes released the new 10-year strategic plan, called GAIA 20:30, with three critical goals in mind; to empower climate action, reduce environmental pollution and protect global biodiversity. Biodiversity Campaign 2022 was consisting of a set of activities focusing on the protection of global biodiversity.

FEE and Green Key are excited to introduce activities focusing on another goal of GAIA 20:30: The reduction of Environmental Pollution – Litter Less Plus. Three main activities have been prepared: quiz, course, and webinars. And just like with the GAIA 20:30 Biodiversity Campaign everyone is invited!  The quiz as well as the course are already available and the webinars will take place 28.2., 2.5. and 25.5.

Read more about the campaign and join in: Green Key Global & FEE International.