Toukokuussa julkaisimme uuden yleisesitteen Green Key -sertifioitujen yritysten asiakasviestinnän tueksi. Esite kertoo Green Key -kriteeristöstä poimituin esimerkein, mitä Green Key-sertifioitu yritys lupaa tehdä ja miten matkailija voi omilla toimillaan tukea yrityksen vastuullisuustyötä. Esite sisältää vinkkejä mm. paikallisuudesta, veden ja energian käytöstä, jätteen vähentämisestä sekä jatkuvan kehittämisen kulttuurista.

Esitteestä on nyt julkaistu suomenkielisen lisäksi kieliversiot englanniksi ja ruotsiksi. Majoitusliikkeille esite on saatavilla myös kiinankielisenä. Muokattavat ja tulostettavat versiot voi ladata Green Key -jäsensivuilta, viestinnän tukimateriaaleista. Esitteen voi esikatsella klikkaamalla tästä.

Asiakkaiden osallistaminen kätevästi esitteellä

Green Key -kriteeristön yksi pakollisista peruskriteereistä velvoittaa osallistamaan asiakkaita vastuullisuustyöhön: 3.4 Kohteen tulee kertoa asiakkaille ympäristötyöstään ja innostaa heitä osallistumaan siihen. Yleisesite on suunniteltu ei pelkästään kertomaan sertifioidun yrityksen vastuullisuussitoumuksista, vaan myös kannustamaan asiakkaita toimimaan vastuullisesti, kohteen tavoitteita tukien. Näin ollen se soveltuu erinomaisesti kriteerin 3.4 täyttämiseen.