Tapahtuma-aika ja paikka:
25.4.2022 klo 15:00-16:00 (Suomen aikaa), Zoom 

Webinaarin järjestäjä:
Green Key International 

Ilmoittautuminen on päättynyt. Jälkitallenne on katsottavissa Green Key ja Green Activities -jsäensivuilla.


Tässä webinaarissa käydään läpi, mitä biofiilinen suunnittelu on ja miten se edistää vieraiden ja henkilökunnan terveyttä ja hyvinvointia.  

Puhujat Prof. Dr. Willy Legrand, professori IU:n kansainvälisestä ammattikorkeakoulusta ja Miriam Francisco Santana, Green Key -projektipäällikkö FEE Méxicosta, johdattavat biofiiliseen suunnitteluun hotellialalla ja tarjoavat käytännön esimerkkejä aiheeseen liittyen. Webinaarissa käsitellyt keskeiset kysymykset ovat:  

Mitä on biofiilinen suunnittelu?
Mitä hyötyä biofiilisestä suunnittelusta on?
Miten biofiilinen suunnittelu edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua? 

Tilaisuus on osa Green Key Luonnonmonimuotoisuus-kampanjan webinaarisarjaa huhtikuusta-toukokuuhun 2022. Kampanja on osa Foundation for Environmental Education’s GAIA 20:30 Biodiversity -kampanjaa. 

 

In this webinar, you will learn what biophilic design is and how it contributes to the health and wellbeing of guests and staff as well as to the environmental performance of your establishment. 

Our speakers Prof. Dr. Willy Legrand, Professor at IU International University of Applied Sciences and Miriam Francisco Santana, Green Key Project Manager at FEE México will give you an introduction to biophilic design in the hotel industry and provide practical examples related to this topic. The key questions addressed in this webinar are: 

What is biophilic design?
What are the benefits of biophilic design?
How does biophilic design contribute to the protection of biodiversity? 

The webinar is part of the Green Key Biodiversity Webinar Series running in April and May 2022. The Campaign is part of the Foundation for Environmental Education’s GAIA 20:30 Biodiversity Campaign.