Sini Sarén suorittaa huhti-toukokuussa 2022 opintoihinsa sisältyvän työharjoittelun Going Green Oy:lla. Hän on valmistumassa matkailualan restonomiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta ja opiskelee lisäksi Lapin yliopistossa matkailututkimusta. 

Sinillä on yli 10 vuoden työkokemus terveydenhuollon alalta, painottuen matkailu- ja yritysterveyteen. Hän toimii Reilun matkailun yhdistyksessä varapuheenjohtajana ja on vapaa-ajallaankin kiinnostunut matkailusta. Hän on palannut hiljattain neljän kuukauden mittaiselta vastuulliseen matkailuun painottuvalta työharjoittelujaksolta Costa Ricasta, ja peilaa nyt tuossa ympäristön kestävyyteen vahvasti panostavassa valtiossa kerryttämiään oppeja kotimaan matkailun kehittämiseksi. 

Harjoittelun Going Green Oy:lla hän kokee hienona tilaisuutena, jossa hänellä on mahdollisuus olla mukana kehittämässä Suomesta maailman vastuullisinta matkailumaata. Harjoittelun ja opintojensa myötä Sini haluaa oppia lisää mm. vastuullisuussertifiointiprosesseista, yritysvastuun edistämisestä, vastuullisuusviestinnästä, kestävästä kehityksestä sekä ympäristöystävällisistä teknologioista. 

Tervetuloa tiimiin!


Green Key-, Green Activities- ja Blue Flag-merkit myöntää ja niiden käyttöä Suomessa valvoo FEE Suomen omistama yhteiskunnallinen yritys Going Green Oy. Osallistumis- ja auditointimaksuilla kustannetaan ohjelmatoiminnan pyörittäminen, ja syntyvillä voitoilla tuetaan FEE Suomen ympäristökasvatustoimintaa.