Uusi Green Activities –logo kuvastaa paremmin Green Activities -sertifikaatin saaneiden yritysten monimuotoista toimintaa niin luonnossa kuin kaupunkiympäristössä.

Vuonna 2019 julkaistu Green Activities-ohjelma kehitettiin alun perin luonto-ohjelmapalveluita tarjoavien yritysten vastuullisuussertifikaatiksi. Kuluneen vuoden aikana mukaan ohjelmaan on lähtenyt entistä laajempi kirjo ohjelmapalveluyrityksiä, ja kiinnostus erityisesti opastuspalveluiden sertifiointiin on kasvussa. Olemme viime kuukausien aikana kehittäneet kriteeristöä vastaamaan muuttunutta tarvetta, ja kehitystyö jatkuu edelleen uusien ohjelmapalveluiden huomioimiseksi.

Nyt julkaistu uusi logo kuvastaa paremmin Green Activities- yritysten toiminnan monimuotoisuutta ja palvelee siten laajempaa käyttäjäryhmää. Lisäksi logon luettavuuteen ja käytettävyyteen eri kokoisina versioina on kiinnitetty huomiota. Green Activities -yrityksiä yhdistää tarjottujen ohjelmien toiminnallisuus ja vastuulliset arvot, ja uusi logo ilmentää niitä selkeällä ja raikkaalla ulkoasullaan.

 

 


Green Activities soveltuu yrityksille, jotka tarjoavat ohjelmapalveluita luonnossa pääasiassa lihasvoimaa käyttäen tai työpajoja luonnontuotteita hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Green Activities-merkin saanut yritys on sitoutunut mm. henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen sekä toimintansa ympäristörasituksen pienentämiseen. Merkki perustuu luonto-ohjelmapalvelualalle suunniteltuihin ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu.