Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry (TIEKE) ja Going Green Oy toteuttavat yhteistyössä Datamatka-valmennuksia, jotka tarjoavat harvaan asutuilla alueilla toimiville mm. luonto- ja ruokamatkailuyrityksille mahdollisuuden uudistaa liiketoimintaansa reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti ja vastuullisuuskysymykset huomioiden.

Pystytkö hyödyntämään asiakas- ja kävijätietoa liiketoiminnan kasvattamiseen? Miten saat verkkosivukävijästä asiakkaan? Vauhdittaisiko vastuullisuussertifikaatti liiketoimintaa?

 

Datamatka-valmennus

  • Auttaa edistämään liiketoiminnan vastuullisuutta ja sen todistamista sertifioinnin avulla
  • Tukee vastuullisuussertifikaatin hakupolulla
  • Valmentaa löytämään datasta uutta liiketoimintaa ja johtamisen työvälineitä
  • Mahdollistaa oppien viennin käytäntöön datakokeilujen avulla
  • Edistää valmiuksia käyttää asiakaskuntaa puhuttelevia digitaalisia myynti- ja markkinointikanavia
  • Kannustaa yhteistyöverkostojen luomiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen dataa hyödyntäen

Valmennus toteutetaan pääosin webinaarien ja oppimisympäristössä tapahtuvan tuetun itseopiskelun keinoin. Valmennuksen materiaalit ja suoritettavat kehittämistehtävät ovat tarjolla osallistujille oppimisympäristön kautta. Vastuullisuusvalmennuksia koordinoi Green Key-, Green Activities- ja Blue Flag -sertifikaatteja hallinnoiva Going Green Oy.

Valmennuksessa määritellään kullekin osallistujayritykselle omat tavoitteet. Tukenasi matkalla on joukko alan asiantuntijoita ja yhteisöluotsi. Valmennus on yritykselle maksuton. Datamatka-valmennuksen suorittanut yritys voi halutessaan hakea myös matkailualan vastuullisuussertifikaattia korvausta vastaan.

Hae mukaan klikkaamalla tästä!

Avaa aamusi Areenalla – tule kuuntelemaan ja keskustelemaan herättävien aiheiden äärelle TIEKEn AamuAreenalle. Klikkaa tästä lukeaksesi lisää!

Lapin ELY-keskus on myöntänyt avustusta TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Going Green Oy:n hankkeelle Datamatka. Valtioneuvosto on asettanut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA) Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on kohdentanut 3 miljoonaa euroa tukea luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin HAMA-alueilla painottaen Suomen matkailustrategian 2022–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia.