Ajankohtaista
Viimeisimmät uutiset Green Key -ohjelmasta, tapahtumista ja kestävästä matkailusta
Vastuullisen matkailun poimintoja ITB Berlin -messuilta

ITB Berlin on yksi maailman johtavista matkailualan vuosittaisista messuista. Tänä vuonna vastuullinen matkailu oli esillä sekä ammattilaispäivien puheenvuoroissa että omana messuosastonaan niin ammattilais- kuin yleisöpäivinä.

 

 

Matkailulla ja ympäristön tilalla on vahva keskinäinen yhteys. Jos matkakohteen annetaan nauttia ekologisesta hyvinvoinnista, se houkuttaa matkailijoita. Matkakohteen kantokyvyn rajat ylittävä matkailu puolestaan altistaa kohteen ympäristöongelmille, joiden myötä matkailijoiden kiinnostus hiipuu.

 

Matkailulla on suuri merkitys myös matkakohteen asukkaille. Kestävälle pohjalle rakennettu matkailu tuo tuloja paikallisille ihmisille vahingoittamatta heidän arkeaan ja loukkaamatta kenenkään ihmisoikeuksia.

 

Myönteisen kasvun kehälle tarvitaan runsaasti vastuullisen matkailun toimijoita ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Maaliskuussa 2019 pidetyillä ITB Berlin -messuilla vastuullisen matkailun kysymyksiä sai pohtia Adventure Tourism & Responsible Travel -osastolla. Siellä pidettiin myös lukuisia teemaan liittyviä luentoja ja keskustelutilaisuuksia.

 

 

Agenda 2030 ja muita vastuullisuusaiheita

 

Sekä Saksan taloudellisen kehityksen ja yhteistyön ministeriön (BMZ) että Tourism Watchin messuosastoilla esiteltiin matkailun ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) yhteyttä. Ilmastonmuutosta vastaan taistelemisen, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistamisen ja muiden kestävän kehityksen tavoitteiden tulee toimia suunnannäyttäjinä myös vastuullisessa globaalissa matkailuliiketoiminnassa.

 

 

 

 

Vastuullisen matkailun menestystarinoita ja hyviä käytäntöjä oli ilo etsiä ja löytää. Matkailualan yritysten, julkisen sektorin ja järjestökentän ponnistelut kohti yhteistä päämäärää, kestävää ja oikeudenmukaista matkailua, olivat voimakkaasti aistittavissa vastuullisen matkailun hallissa.

 

Julkisen sektorin toimijat ja yleishyödylliset yhdistykset jakoivat tietoa toiminnastaan ja hankkeistaan. Messupäivien aikana sai tutustua muun muassa kesällä 2019 uudessa laajuudessa avattavaan The Copernicus Climate Change Service for European Tourism -palveluun. ECPAT Saksan osastolla kerrottiin tärkeää asiaa lasten suojelemisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä matkailussa, ja paikallisen WWF:n edustajat jakoivat tietoa eläinten ja ympäristön suojelusta matkailukontekstissa.

 

Ammattilaisia puhuttivat osastoilla ja luennoilla myös mm. vastuullisesti tuotettu ruoka ja juoma, sukupuolten väliset tasa-arvokysymykset matkailuliiketoiminnassa, kertakäyttömuovi, ihmisoikeudet matkailun palveluketjussa sekä liikaturismi-ilmiö ja ratkaisut sen hillitsemiseksi.

 

 

Lenkkeilyä ja geopuistomatkailua

 

Liikkumisen riemu näkyi monin tavoin vastuullisen matkailun messuohjelmassa. Yksi hauskimmista ideoista oli joka-aamuinen sosiaalinen tapahtuma: lenkkeillen tehtävä, viiden kilometrin mittainen ”kaupunkikierros” Berliinissä. Maksuton yhteislenkki oli avoin kaikille näytteilleasettajille ja messukävijöille. Ekologista, hauskaa ja kuntoa kohentavaa.

 

Saksassa on yli 250 pitkänmatkan luonto- ja kulttuurimaisemissa kulkevaa pyöräilyreittiä, ja pyöräilymatkailu on maassa nosteessa. Keskeisestä sijainnista johtuen Saksasta on kätevä lähteä myös ulkomaille pyöräilemään – ekologisesti junalla tietenkin. Pyöräilymatkailijoiden huomioiminen matkailuyritysten palvelumuotoilussa, myynnissä ja markkinoinnissa nousi puheenaiheeksi usealla eri messuosastolla. Teemaa esiteltiin pyöräily-yhdistysten puheenvuoroissa.

 

Matkailu ja luonto yhdistyvät pyöräilymatkojen lisäksi myös UNESCOn toimintaan kuuluvissa geopuistoissa.  Ne ovat UNESCOn hyväksymiä maantieteellisiä alueita, joilla on ainutlaatuinen geologinen perintö.

 

Geopuistoja (Global Geopark) on tällä hetkellä 38:ssa maassa yhteensä 140, ja niiden kiinnostus luontomatkailukohteina on kasvussa. Suomessa on toistaiseksi yksi UNESCOn geopuisto, Rokua Geopark. Hankkeita verkostoon pääsemiseksi on käynnissä eri puolilla Suomea, esimerkiksi Saimaalla.

 

 

Vastuullisuusajattelua messuosallistujille

 

ITB Berlin -tapahtuman ennakkoviestinnässäkin huomioitiin vastuullisuuskysymyksiä. Näytteilleasettajat saivat ohjeistukset esimerkiksi Berliiniin saapumisesta (suosi junaa alle 600 km:n matkalla; jos lennät, kompensoi päästösi messujen yhteistyökumppanille), esitemateriaalista (mieluiten älä jaa lainkaan; jos jaat, pidä määrät kohtuullisina) sekä messuosastoista (suosi mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia materiaaleja ja maaleja, käytä kuljetuksissa ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja).

 

Messukävijöitä ohjeistettiin mm. käyttämään julkista liikennettä ja ottamaan mukaan omat vesipullot, joiden täyttöpisteitä oli riittävän tiheässä. Lentäen saapuville ITB:n nettisivuilla oli tarjolla päästölaskuri, jonka kautta saattoi kompensoida lentojensa hiilidioksidipäästöjä.

 

 

Maailma ja matkailijat muuttuvat

 

Robert Lorenz Saksan Green Keystä kertoo, että ilmastonmuutos ja uusiutuvat energialähteet ovat päivänpolttavia puheenaiheita myös Saksassa. Saksalaiskuluttajien kiinnostus ympäristöystävällistä matkailua kohtaan on nousussa. Matkanjärjestäjät vastaavat kysyntään ja pyrkivät esimerkiksi nostamaan aiempaa näkyvämmin esille valikoimissaan olevien hotellien ympäristösertifikaatteja.

 

Mielikuvatkin ovat muuttumassa. ”Staycation eli lähilomailu miellettiin Saksassa aiemmin lähinnä negatiiviseksi käsitteeksi ja merkiksi varattomuudesta. Nykyisin sanalla on myönteinen kaiku, sillä se liitetään ympäristövastuullisuuteen”, Lorenz kertoo. Matkailumarkkinoille tuleekin jatkuvasti uudenlaisia lähilomatarjouksia, jotka nostavat kiinnostusta kotimaan matkailua kohtaan. Lorenzin mukaan saksalaismatkailijoiden kohdevalintoihin saattaa jossain määrin vaikuttaa myös liikaturismi-ilmiön uutisointi.

 

 

Nuku hyvin sertifioidussa majoituskohteessa!

 

Koska ITB Berlin kuuluu messujen jättiläisiin, riittää siellä tutkittavaa moneksi päiväksi. Tällöin myös yöpymispaikan vastuullisuudella on suuri merkitys ympäristötietoiselle messukävijälle. Ympäristösertifikaatti on takuu siitä, että ympäristöasiat otetaan yrityksessä vakavasti.

 

Löydät Saksan Green Key -kohteet täältä ja globaalisti kaikkien maiden Green Key -sertifioidut kohteet täältä.

 

 

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin ja nappaa vinkkejä vastuulliseen matkailuun:

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030)

UNWTO:n kestävän matkailun kampanjasivut

Green Key Tanskan Green Travel Tips

Reilun matkailun yhdistys

Seuraa meitä
Tuoreimmat uutiset saat tietoosi ensimmäisenä seuraamalla @GreenKeyFinland #GreenKey